Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Daarom heeft de overheid een actieprogramma opgezet genaamd Kansrijke Start. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Het doel is om (aanstaande) kwetsbare ouders hulp te bieden om hun kind een zo gezond mogelijke start te geven.

Voor meer informatie ga naar Kansrijke start  of vraag ernaar bij je verloskundige.

In Delft is er de organisatie KASTO.

KASTO staat voor een kansrijke start voor (aanstaande) ouders en is specifiek gericht op de omgeving Delft.  Bekijk deze folder voor meer informatie hierover of om je aan te melden.

Bekijk daarnaast ook dit artikel waarbij een verloskundige uit Delft vertelt over deze organisatie.