Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Daarom heeft de overheid een actieprogramma opgezet genaamd Kansrijke Start. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Het doel is om (aanstaande) kwetsbare ouders hulp te bieden om hun kind een zo gezond mogelijke start te geven.

Voor meer informatie ga naar Kansrijke start  of vraag ernaar bij je verloskundige.

KASTO ondersteuning aan ouders

Ben je in verwachting en zie je op tegen het moederschap? Of maak je je zorgen over je relatie, je rol als ouder of de toekomst van je kind?

Ben je woonachtig in Delft, Midden Delfland of Westland dan kan je gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van KASTO.

KASTO staat voor een KAnsrijke STart voor (aanstaande) Ouders. Je kan als (aanstaande) ouders gebruikmaken van deze ondersteuning vanaf de zwangerschap tot je kind 2 jaar wordt.

Meer weten of aanmelden?

Je kunt bellen met ons Contactbureau of een mail sturen naar: kastodelft@jgzzhw.nl.

Maar ook je verloskundige, gynaecoloog of andere hulpverlener kunnen  je aanmelden.

Lees meer in  deze folder .

Bekijk daarnaast ook dit artikel waarbij een verloskundige vertelt over deze vorm van ondersteuning.