Prenataal onderzoek; welke opties heb je?

Als je in verwachting bent, dan kom je al snel voor serieuze afwegingen te staan. Wil je prenataal onderzoek uit laten voeren om de te weten of er een kans is op een afwijking bij de baby? En zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden?

Aan het eind van de eerste drie maanden kan je ervoor de NIPT te doen, als je wilt weten of er aanwijzingen zijn voor Down-, Edwards- of Patausyndroom bij de baby.

Als je wilt weten of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij de baby, kan je rond de 20 weken kiezen voor een Structureel Echoscopisch Onderzoek, de “20-weken echo” .

Sinds 1 september 2021 is het ook mogelijk om te kiezen voor een vroege SEO (de ETSEO). Deze echo wordt rond de 13e week van je zwangerschap aangeboden om al in de jonge zwangerschap naar lichamelijke afwijkingen te kijken. Je verloskundige kan je daarover meer vertellen.

Voor verdere informatie over prenataal onderzoek: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Mocht je nog verder willen lezen, kijk dan ook eens op de websites van;

Reinier de Graaf: prenatale diagnostiek

https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/nipt
www.erfelijkheid.nl