Prenatal screening; which options do you have?

Als je in verwachting bent, dan kom je al snel voor een serieuze afweging te staan. Wil je prenataal onderzoek uit laten voeren om de gezondheid van je baby te controleren? En zo ja,  wat zijn dan de mogelijkheden?

Aan het eind van de eesrte drie maanden kan je kiezen tussen een combinatietest of de NIPT als je wilt weten of er aanwijzingen zijn voor Down-, Edwards- of Patausyndroom bij de baby.

Als je wilt weten of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij de baby, kan je rond de 20 weken kiezen voor een Structureel Echoscopisch Onderzoek, de zgn 20-weken echo .

Zie voor meer informatie de website https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

Mocht je meer informatie willen kijk dan ook eens op de websites van;

https://rdg-platform.prod.23g.io/polikliniek/prenatale-diagnostiek
http://www.meerovernipt.nl/
https://www.kiesbeter.nl/
https://www.erfelijkheid.nl/